Partner development specialist (Epoint, Mypoint)

icon-salary
Thỏa thuận
icon-form_of_work

Toàn thời gian

icon-experience

1 year

icon-level

Nhân viên

icon-quantity
1

+) MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chăm sóc các đối tác chiến lược, phát triển hệ thống các khách hàng mới theo yêu cầu của công ty

- Lên kế hoạch kinh doanh theo tình hình thực tế.

 +) Hoàn điểm: Affiliate và Đối tác Ngân hàng

Xây dựng campaign cho User, Xây dựng chính sách hoàn điểm cho khách hàng

Phối hợp cùng MKT lên kế hoạch truyền thông đến tập khách hàng MyPoint/ Epoint

Nạp tiền vào ví hoàn điểm cho User,

Báo cáo tình hình kinh doanh của Affiliate

+) Voucher Ưu đãi

Làm việc với Merchant để lấy các voucher ưu đãi/ độc quyền trên MP/EP

Phối hợp cùng nhóm Vận hành để đưa voucher ưu đãi lên APP

Báo cáo tình hình đổi và sử dụng Voucher

Phát triển Merchant voucher ưu đãi qua các hình thức kinh doanh khác: Cash Voucher/ Tích - Tiêu

+) Topup/ Nạp thẻ

Triển khai chương trình khuyến mại nạp thẻ ngày 12 hằng tháng

Triển khai ngày vàng hàng tháng

Lên dự kiến doanh số và nạp tiền vào ví để chạy capm Topup/ Nạp thẻ

Báo cáo kết quả hiệu quả campaign.

+) YÊU CẦU

- Tốt nghiệp: CĐ, ĐH, ưu tiên các chuyên ngành: QTKD, Kinh tế…..

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh. 

- Biết sử dụng các công cụ phân tích thị trường.

- Khả năng logic cao.

- Không nói ngọng, nói lắm, Sức khoẻ tốt

- Có Tiếng Anh là lợi thế