Assistant general manager

icon-salary
thỏa thuận
icon-form_of_work

Toàn thời gian

icon-experience

2 years

icon-level

Nhân viên

icon-quantity
1

+) MÔ TẢ CÔNG VIỆC

MỤC ĐÍCH:

• Giúp Tổng giám đốc duy trì hoạt động điều hành toàn bộ các mặt hoạt động của Công ty

QUAN HỆ CÔNG TÁC:

Quan hệ nội bộ

• Đối với cấp trên: Tôn trọng, thực hiện đúng nghĩa vụ và trách nhiệm.

• Đối với các đơn vị, Phòng, ban khác: Hỗ trợ và nhận sự hỗ trợ từ các phòng ban.

• Đối với đồng nghiệp: vui vẻ, hòa đồng, giúp đỡ nhau thực hiện tốt công việc được giao.

Quan hệ bên ngoài

• Đối với đối tác, khách hàng: tuân thủ theo đúng nguyên tắc, vui vẻ, tôn trọng lẫn nhau

• Đối với cơ quan, chính quyền, đơn vị Nhà nước: chấp hành theo qui định.

Nội dung công việc

Công tác chuyên môn:

- Tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động của các Phòng ban thông qua báo cáo của các bộ phận.

- Trợ giúp TGĐ xây dựng định hướng chiến lược phát triển Công ty.

- Trợ giúp TGĐ quản lý thời gian và kiểm soát công việc

- Trợ giúp TGĐ việc thực hiện các chiến lược của Công ty bằng cách đảm bảo các quyết định và chỉ dẫn của TGĐ được thông báo và thực hiện nghiêm túc.

- Hỗ trợ TGĐ theo dõi công việc của các Giám Đốc và các Trưởng phòng - Hỗ trợ các phòng ban, bộ phận trong công việc hoạch định mục tiêu, kế hoạch, chính sách theo chức năng khi được TGĐ phân công.

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của hệ thống quản lý

- Tham mưu cho TGĐ trong việc triển khai và thực hiện các chiến lược phát triển Công ty.

- Đề xuất giải pháp thực hiện cho TGĐ.

- Giúp việc cho TGĐ trong các quan hệ đối nội, đối ngoại.

- Kiểm tra các văn bản, chứng từ, từ các bộ phận khác chuyển đến trước khi trình TGĐ phê duyệt.

- Chuẩn bị tham gia các cuộc họp của các bộ phận theo yêu cầu của TGĐ.

- Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

Báo cáo:

• Theo quy định định kỳ ( tuần/ tháng/quý/ năm) hoặc đột xuất một cách kịp thời đầy đủ và chính xác công việc được giao cho TGĐ

*) YÊU CẦU NĂNG LỰC


  • Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên các trường: Kinh tế, ngoại giao, ngoại thương, thương mại
  • Nam/Nữ từ 25-30 tuổi,
  • Có ít nhất 02 kinh nghiệm ở các vị trí Trợ lý, ưu tiên lĩnh vực fintech, tài chính.....
  • Giọng nói dễ chịu, ngoại hình ưa nhìn, trung thực, khiêm tốn.
  • Trình độ tiếng anh tốt.
  • Thành thạo sử dụng vi tính, các phần mềm tin học cơ bản: word, excel.