Business Analyst Senior

icon-salary
thỏa thuận
icon-form_of_work

Full time

icon-experience

3-5 years

icon-level

Chuyên viên

icon-quantity
1

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Xây dựng, mô tả/đặc tả chức năng, nghiệp vụ cho các sản phẩm/dịch vụ: URD, SRS.

- Xây dựng các tài liệu phục vụ công việc phân tích nghiệp vụ.

- Phối hợp với đội phát triển để xây dựng phần mềm.

- Tham gia hỗ trợ kiểm thử chất lượng phần mềm, nghiệm thu sản phẩm trước đưa sản phẩm ra thị trường

- Báo cáo công việc trực tiếp với Trưởng bộ phận

YÊU CẦU ỨNG VIÊN

 - Có ít nhất 03-05 năm kinh nghiệm, đã làm ở các công ty, dự án thương mại điện tử, fintech, loyalty

 - Tổng hợp, phân tích dữ liệu & lập báo cáo

 - Vẽ flowchart, wireframe, mockup

 - Viết tài liệu đặc tả sản phẩm