Auto Tester

icon-salary
thỏa thuận
icon-form_of_work

toàn thời gian

icon-experience

2 years

icon-level

Chuyên viên

icon-quantity
1

+) MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Xây dựng kế hoạch, kịch bản kiểm thử các hệ thống ứng dụng theo yêu cầu Công ty trong lĩnh vực ví, thanh toán điện tử

- Thực hiện kiểm thử các hệ thống ứng dụng theo yêu cầu Công ty trong lĩnh vực ví, thanh toán điện tử

- Tham gia các việc liên quan đế test, kiểm thử thuộc các dự án khác theo sắp xếp của công ty

- Chủ động phối hợp và tạo mối quan hệ tốt với đối tác trong và ngoài Công ty

+) YÊU CẦU ỨNG VIÊN

- Tốt nghiệp đại học trở lên

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở các vị trí tương đương

- Có hiểu biết về công nghệ, ưu tiên mảng tài chính, thanh toán

- Có hiểu biết về hệ thống và kiến trúc thiết kế hệ thống