• (84-24) 37 959 783
  • 82 Duy Tan, Ha Noi
  • vietnamneticom@i-com.vn

Danh sách việc làm

TT Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Công việc Địa điểm làm việc Mức lương
1 16-08-2021 30-11--0001 Lập Trình Viên PHP Hà Nội Thỏa thuận
2 09-08-2021 30-11--0001 Lập trình viên PHP Cầu Giấy - Hà Nội Thương lượng
3 31-08-2021 09-08-2021 Chuyên Viên Marketing Mảng Game Cầu Giấy - Hà Nội Thương lượng
4 01-09-2021 01-01-1970 Chuyên Viên Phát Triển Cộng Đồng Game Cầu Giấy - Hà Nội Thương lượng
5 01-09-2021 01-01-1970 Chuyên Viên Business Analyst (Phân Tích Nghiệp Vụ) Cầu Giấy - Hà Nội Thương lượng
6 01-09-2021 01-01-1970 Java Developer - Mảng Ví Thanh Toán Điện Tử Cầu Giấy - Hà Nội Thương lượng
7 01-09-2021 01-01-1970 Chuyên Viên Kiểm Thử Phần Mềm ( Auto Tester ) Cầu Giấy - Hà Nội Thương lượng