• (84-24) 37 959 783
  • 82 Duy Tan, Ha Noi
  • vietnamneticom@i-com.vn

Danh sách việc làm

TT Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Công việc Địa điểm làm việc Mức lương
1 12-05-2022 19-01-2023 Nhân viên Vận hành sản phẩm dịch vụ Toà nhà Icom, Lô B11- B12, Khu D18, cổng phụ công viên cầu giấy, Q.cầu giấy, HN 10M-12M
2 16-03-2022 20-10-2022 Trưởng phòng Marketing Toà nhà Icom, Lô B11- B12, Khu D18, cổng phụ công viên cầu giấy, Q.cầu giấy, HN 25M -35M
3 12-05-2022 30-11-2026 Trưởng Phòng quản trị hệ thống Toà nhà Icom, Lô B11- B12, Khu D18 , cổng phụ công viên cầu giấy, Q.cầu giấy, HN 30M -50M
4 12-05-2022 30-05-2023 Lập Trình Viên PHP Toà nhà Icom, Lô B11- B12, Khu D18 , cổng phụ công viên cầu giấy, Q.cầu giấy, HN 20M - 35M
5 16-03-2022 19-10-2022 Trưởng nhóm Kinh doanh Ví điện tử Toà nhà Icom, Lô B11- B12, Khu D18 , cổng phụ công viên cầu giấy, Q.cầu giấy, HN 18M -25M
6 16-03-2022 01-01-2024 Chuyên viên Quản trị Hệ thống Toà nhà Icom, Lô B11- B12, Khu D18, cổng phụ công viên cầu giấy, Q.cầu giấy, HN 15M-20M
7 12-05-2022 01-01-2024 Chuyên Viên Marketing mảng Game Toà nhà Icom, Lô B11- B12, Khu D18, cổng phụ công viên cầu giấy, Q.cầu giấy, HN 12M - 18M
8 12-05-2022 01-01-2023 Chuyên Viên Phát Triển Cộng Đồng Game Toà nhà Icom, Lô B11- B12, Khu D18, cổng phụ công viên cầu giấy, Q.cầu giấy, HN 10M-12M
9 16-03-2022 01-01-2023 Chuyên Viên Business Analyst (Phân Tích Nghiệp Vụ) Toà nhà Icom, Lô B11- B12, Khu D18 , cổng phụ công viên cầu giấy, Q.cầu giấy, HN 18M- 30M
10 16-03-2022 19-01-2023 Java Developer - Mảng Ví Thanh Toán Điện Tử Toà nhà Icom, Lô B11- B12, Khu D18, cổng phụ công viên cầu giấy, Q.cầu giấy, HN 700$ – 1500$
11 16-03-2022 01-01-2023 Chuyên Viên Kiểm Thử Phần Mềm ( Auto Tester ) Toà nhà Icom, Lô B11- B12, Khu D, cổng phụ công viên cầu giấy, Q.cầu giấy, HN 17M -25 M
12 16-03-2022 01-01-2024 Chuyên viên Tuyển dụng Toà nhà Icom, Lô B11- B12, Khu D, cổng phụ công viên cầu giấy, Q.cầu giấy, HN 12M -16M
13 12-05-2022 01-01-2023 Chuyên viên vận hành Affiliate Marketing Toà nhà Icom, Lô B11- B12, Khu D18, cổng phụ công viên cầu giấy, Q.cầu giấy, HN 10M-12M
14 16-03-2022 01-01-2023 Trưởng nhóm Kiểm soát- Đối soát Toà nhà Icom, Lô B11- B12, Khu D18, cổng phụ công viên cầu giấy, Q.cầu giấy, HN 15M-20M
15 16-03-2022 01-01-2023 Chuyên viên lập trình Android Toà nhà Icom, Lô B11- B12, Khu D18, cổng phụ công viên cầu giấy, Q.cầu giấy, HN 20M - 35M
16 16-03-2022 01-01-2023 Chuyên viên lập trình IOS Toà nhà Icom, Lô B11- B12, Khu D18, cổng phụ công viên cầu giấy, Q.cầu giấy, HN 20M -35M
17 12-05-2022 01-10-2022 Lập trình Web Java Toà nhà Icom, Lô B11- B12, Khu D18, cổng phụ công viên cầu giấy, Q.cầu giấy, HN 20M -35M
18 16-03-2022 18-04-2022 Trưởng Nhóm Chăm sóc khách hàng Toà nhà Icom, Lô B11- B12, Khu D18 , cổng phụ công viên cầu giấy, Q.cầu giấy, HN 10M-12M
19 16-03-2022 01-10-2022 NV Thiết kế ứng dụng (UI/UX Designer). Toà nhà Icom, Lô B11- B12, Khu D18 , cổng phụ công viên cầu giấy, Q.cầu giấy, HN 12M - 22M
20 16-03-2022 01-01-2023 Trưởng phòng KD dịch vụ viên thông số Toà nhà Icom, Lô B11- B12, Khu D18, cổng phụ công viên cầu giấy, Q.cầu giấy, HN 20M - 30M
21 16-03-2022 01-10-2022 Trợ lý TGĐ Toà nhà Icom, Lô B11- B12, Khu D18, cổng phụ công viên cầu giấy, Q.cầu giấy, HN 15M-20M
22 16-03-2022 01-01-2023 Trưởng Phòng hành chính nhân sự Toà nhà Icom, Lô B11- B12, Khu D18, cổng phụ công viên cầu giấy, Q.cầu giấy, HN 25M -35M
23 16-03-2022 01-10-2022 Chuyên viên thiết kế Marketing Toà nhà Icom, Lô B11- B12, Khu D18, cổng phụ công viên cầu giấy, Q.cầu giấy, HN 12M -18M
24 12-05-2022 08-08-2022 Account executive Toà nhà Icom, Lô B11- B12, Khu D18, cổng phụ công viên cầu giấy, Q.cầu giấy, HN 12M - 16M
25 12-05-2022 18-04-2022 Accounts Team Leader Tòa nhà ICOM 6 tầng, lô B11-B12 Khu D18, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội. 18M -25M
26 12-05-2022 18-06-2022 Chuyên viên Kinh doanh Trung tâm truyền thông Tòa nhà ICOM 6 tầng, lô B11-B12 Khu D18, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội. 7M -13M +% doanh thu
27 12-05-2022 18-04-2022 Chuyên viên Thiết kế( Agency) Tòa nhà ICOM 6 tầng, lô B11-B12 Khu D18, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội. 12M - 15M
28 12-05-2022 18-04-2022 Chuyên viên Phát triển sản phẩm ( BA _SOII ) Tòa nhà ICOM 6 tầng, lô B11-B12 Khu D18, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội. 18M -25M +% doanh thu
29 12-05-2022 18-05-2022 Trưởng nhóm Kinh doanh SOII Tòa nhà ICOM 6 tầng, lô B11-B12 khu D18, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội. 15M-20M cứng + % hoa hồng
30 12-05-2022 02-03-2023 Kế toán trưởng _ Paytech Toà nhà ICOM 6 Tầng Lô B11-B12, Khu D18 khu đô thị mời cầu giấy Hà Nội 15M -25M
31 12-05-2022 01-01-2024 Chuyên viên Truyền thông nội bộ & Phát triển văn hoá Tòa nhà ICOM 6 tầng, lô B11-B12, Khu D18, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội. 12M-16M