• (84-24) 37 959 783
  • 82 Duy Tan, Ha Noi
  • vietnamneticom@i-com.vn
img

[ICOM NEWS] Một ICOM tử tế từ tâm

  • Admin
  • 2021-09-30 11:52:13
  • Business

Ở một góc làm việc nào đó trong văn phòng của chúng ta, trong guồng quay của những kế hoạch ngày đêm chúng ta đang hết mình theo đuổi, lại có những con người đang bước chậm lại và mang trái tim dốc lòng trao đi bao “kết nối” dung dị mà cao cả. Đó chính là câu chuyện của "Nhịp nối yêu thương".


Ở một góc làm việc nào đó trong văn phòng của những người ICOM, trong guồng quay của những kế hoạch ngày đêm chúng ta đang hết mình theo đuổi, lại có những con người đang bước chậm lại và mang trái tim dốc lòng trao đi bao “kết nối” dung dị mà cao cả. Đó chính là câu chuyện của "Nhịp nối yêu thương".

"Nhịp nối yêu thương" là tên của một Fanpage - Kênh thông tin, chia sẻ về những hoàn cảnh của trẻ em kém may mắn do chính những ICOMers tổ chức và vận hành.

Từ 1 năm nay, có lẽ đã nhiều ICOMers biết đến Fanpage của "Nhịp nối yêu thương" với những hoạt động kết nối hàng trăm các em nhỏ kém may mắn tới trực tiếp những mạnh thường quân để được hỗ trợ, giúp đỡ và đồng cảm.

Để Fanpage và sức mạnh của sự "tử tế" được lan toả tới toàn thể các thành viên ICOM cũng như xã hội và để "Nhịp Nối Yêu Thương" tiếp tục nối những vòng tay nhân ái tới nhiều trẻ em đáng thương hơn, ICOM NEWS thay mặt những thành viên của "Nhịp nối yêu thương", rất mong các CBNV cùng theo dõi Fanpage và chia sẻ các thông tin về những hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ (nếu có) về cho chúng tôi!
Vui lòng liên hệ tại Fanpage để gửi thông tin: m.me/nhipnoiyeuthuong