STT Ngày đăng Công việc Địa điểm Mức lương
1 27/12/2017 Quản trị và tích hợp hệ thống Hà Nội Thỏa thuận
2 27/12/2017 Kỹ sư hệ thống Streaming Hà Nội Thỏa thuận
3 27/12/2017 Phóng viên chuyên trang Emdep.vn Hà Nội Thỏa thuận
4 27/12/2017 Thư ký tòa soạn chuyên trang Emdep.vn Hà Nội Thỏa thuận
5 27/12/2017 Quản lý SEO Hà Nội Thỏa thuận
6 27/12/2017 Nhân viên SEO Hà Nội Thỏa thuận
7 27/12/2017 Chuyên viên Kế toán Hà Nội Thỏa thuận
8 27/12/2017 Lập trình viên cho Trung Tâm giải pháp thanh toán Hà Nội Thỏa thuận
9 27/12/2017 Nhân viên truyền thông và tổ chức sự kiện Hà Nội Thỏa thuận
10 27/12/2017 Trợ lý Tổng giám đốc Hà Nội Thỏa thuận
11 27/12/2017 Nhân viên triển khai dự án Hà Nội Thỏa thuận
12 27/12/2017 Lập trình viên cho Phòng Kiến trúc Web Hà Nội Thỏa thuận
13 27/12/2017 Phụ trách Fanpage Hà Nội Thỏa thuận
14 27/12/2017 Biên tập viên chủ mục ăn ngon, khéo tay Hà Nội Thỏa thuận
15 27/12/2017 Phụ trách phát triển và kinh doanh sản phẩm dịch vụ Hà Nội Thỏa thuận
16 27/12/2017 Nhân viên vận hành sản phẩm dịch vụ Hà Nội Thỏa thuận
17 20/11/2017 Lập trình viên Java Hà Nội Thỏa thuận
18 20/11/2017 Lập trình viên IOS Hà Nội Thỏa thuận