STT Ngày đăng Công việc Địa điểm Mức lương
1 17/08/2017 Lập trình viên .NET Hà Nội Thỏa thuận
2 14/08/2017 Lập trình viên Java Hà Nội Thỏa thuận
3 14/08/2017 Quản trị và tích hợp hệ thống Hà Nội Thỏa thuận
4 14/08/2017 Lập trình Android Hà Nội Thỏa thuận
5 14/08/2017 Lập trình viên IOS Hà Nội Thỏa thuận
6 14/08/2017 Chuyên viên phát triển kinh doanh Hà Nội Thỏa thuận
7 14/08/2017 Kỹ sư hệ thống Streaming Hà Nội Thỏa thuận
8 14/08/2017 Lập trình viên PHP Hà Nội Thỏa thuận
9 14/08/2017 Phóng viên chuyên trang Emdep.vn Hà Nội Thỏa thuận
10 14/08/2017 Thư ký tòa soạn chuyên trang Emdep.vn Hà Nội Thỏa thuận
11 14/08/2017 Biên tập viên Emdep.vn Hà Nội Thỏa thuận
12 14/08/2017 Quản lý SEO Hà Nội Thỏa thuận
13 14/08/2017 Nhân viên SEO Hà Nội Thỏa thuận
14 14/08/2017 Nhân viên trực hệ thống Hà Nội Thỏa thuận
15 14/08/2017 Lập trình viên cho Trung Tâm giải pháp thanh toán Hà Nội Thỏa thuận
16 14/08/2017 Nhân viên truyền thông và tổ chức sự kiện Hà Nội Thỏa thuận
17 14/08/2017 Chuyên viên tuyển dụng Hà Nội Thỏa thuận
18 14/08/2017 Chuyên viên phát triển kinh doanh, dịch vụ Hà Nội Thỏa thuận
19 14/08/2017 Nhân viên phát triển nội dung dự án Campaign Hà Nội Thỏa thuận
20 14/08/2017 Nhân viên triển khai dự án Hà Nội Thỏa thuận
21 14/08/2017 Biên tập viên, MC Radio Hà Nội Thỏa thuận
22 14/08/2017 Lập trình viên cho Phòng Kiến trúc Web Hà Nội Thỏa thuận
23 25/07/2017 Biên tập viên dự án TVPLay Hà Nội Thỏa thuận