STT Ngày đăng Công việc Địa điểm Mức lương
1 26/05/2017 Kỹ sư hệ thống Streaming Hà Nội Thỏa thuận
2 26/05/2017 Kỹ sư hệ thống và mạng Hà Nội Thỏa thuận
3 26/05/2017 Biên tập viên phụ trách chuyên mục (Chủ mục Myidol) Hà Nội Thỏa thuận
4 26/05/2017 Lập trình viên PHP Hà Nội Thỏa thuận
5 26/05/2017 Phóng viên chuyên trang Emdep.vn Hà Nội Thỏa thuận
6 26/05/2017 Lập trình viên .NET Hà Nội Thỏa thuận
7 26/05/2017 Thư ký tòa soạn chuyên trang Emdep.vn Hà Nội Thỏa thuận
8 26/05/2017 Biên tập viên Emdep.vn Hà Nội Thỏa thuận
9 26/05/2017 Quản lý SEO Hà Nội Thỏa thuận
10 26/05/2017 Nhân viên SEO Hà Nội Thỏa thuận
11 26/05/2017 Nhân viên trực hệ thống Hà Nội Thỏa thuận
12 26/05/2017 Chuyên viên Kế toán Hà Nội Thỏa thuận
13 26/05/2017 Lập trình viên cho Trung Tâm giải pháp thanh toán Hà Nội Thỏa thuận
14 26/05/2017 Biên tập viên dự án mobiradio Hà Nội Thỏa thuận
15 26/05/2017 Nhân viên truyền thông và tổ chức sự kiện Hà Nội Thỏa thuận
16 26/05/2017 Nhân viên kinh doanh Hà Nội Thỏa thuận
17 26/05/2017 Nhân viên phát triển dịch vụ Hà Nội Thỏa thuận
18 26/05/2017 Chuyên viên tuyển dụng Hà Nội Thỏa thuận
19 26/05/2017 Nhân viên chăm sóc khách hàng ( làm việc theo ca) Hà Nội Thỏa thuận
20 26/05/2017 Nhân viên Kinh Doanh online Hà Nội Thỏa thuận
21 26/05/2017 Nhân viên kế toán đối soát Hà Nội Thỏa thuận
22 26/05/2017 Chuyên viên phát triển kinh doanh, dịch vụ Hà Nội Thỏa thuận
23 26/05/2017 Biên tập viên dự án TVPLay Hà Nội Thỏa thuận
24 26/05/2017 Nhân viên phát triển nội dung dự án Campaign Hà Nội Thỏa thuận
25 17/05/2017 Quản trị và tích hợp hệ thống Hà Nội Thỏa thuận
26 17/05/2017 Lập trình viên Java Hà Nội Thỏa thuận
27 17/05/2017 Lập trình Android Hà Nội Thỏa thuận
28 17/05/2017 Lập trình viên IOS Hà Nội Thỏa thuận
29 17/05/2017 Biên dịch viên Hà Nội Thỏa thuận
30 17/05/2017 Chuyên viên phát triển kinh doanh Hà Nội Thỏa thuận
31 17/05/2017 Chuyên viên Truyền thông Hà Nội Thỏa thuận