STT Ngày đăng Công việc Địa điểm Mức lương
1 20/11/2017 Quản trị và tích hợp hệ thống Hà Nội Thỏa thuận
2 20/11/2017 Lập trình viên Java Hà Nội Thỏa thuận
3 20/11/2017 Lập trình viên IOS Hà Nội Thỏa thuận
4 20/11/2017 Kỹ sư hệ thống Streaming Hà Nội Thỏa thuận
5 20/11/2017 Phóng viên chuyên trang Emdep.vn Hà Nội Thỏa thuận
6 20/11/2017 Thư ký tòa soạn chuyên trang Emdep.vn Hà Nội Thỏa thuận
7 20/11/2017 Quản lý SEO Hà Nội Thỏa thuận
8 20/11/2017 Nhân viên SEO Hà Nội Thỏa thuận
9 20/11/2017 Chuyên viên Kế toán Hà Nội Thỏa thuận
10 20/11/2017 Lập trình viên cho Trung Tâm giải pháp thanh toán Hà Nội Thỏa thuận
11 20/11/2017 Nhân viên truyền thông và tổ chức sự kiện Hà Nội Thỏa thuận
12 20/11/2017 Trợ lý Tổng giám đốc Hà Nội Thỏa thuận
13 20/11/2017 Chuyên viên phát triển kinh doanh, dịch vụ Hà Nội Thỏa thuận
14 20/11/2017 Nhân viên triển khai dự án Hà Nội Thỏa thuận
15 20/11/2017 Biên tập viên, MC Radio Hà Nội Thỏa thuận
16 20/11/2017 Lập trình viên cho Phòng Kiến trúc Web Hà Nội Thỏa thuận
17 20/11/2017 Phụ trách Fanpage Hà Nội Thỏa thuận
18 20/11/2017 Biên tập viên chủ mục ăn ngon, khéo tay Hà Nội Thỏa thuận