• Là công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp: giải pháp & nội dung giá trị gia tăng và truyền thông tại Việt Nam
    Công ty CP Dịch vụ Truyền thông Vietnamnet ICom tạo ra những sản phẩm mang tính chất gắn kết giữa người dùng với thiết bị di động của họ. Mỗi sản phẩm là sự kết hợp giữa những giá trị nhân văn, tri thức với giải trí.
  • Là đối tác chiến lược và kết nối các giải pháp với các mạng di động hàng đầu tại Việt Nam
    Công ty CP Dịch vụ Truyền thông Vietnamnet ICom tạo ra những sản phẩm mang tính chất gắn kết giữa người dùng với thiết bị di động của họ. Mỗi sản phẩm là sự kết hợp giữa những giá trị nhân văn, tri thức với giải trí.
  • Kinh nghiệm tiếp cận với gần 100 triệu thuê bao di động tại Việt Nam
    Công ty CP Dịch vụ Truyền thông Vietnamnet ICom tạo ra những sản phẩm mang tính chất gắn kết giữa người dùng với thiết bị di động của họ. Mỗi sản phẩm là sự kết hợp giữa những giá trị nhân văn, tri thức với giải trí.